Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

Tlumočení na vysokých školách


Kurz 8. - 9.10.2016

Viac o kurze...

Štipendium 8,000 eur pre študenta IKT s ťažkým zdravotným postihnutím


Štipendium Oracle & EDF, uzávierka žiadostí je 31. októbra 2016.

Viac o štipendiu...

 

Podmienky štúdia a prístupnosť akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR


Prieskum pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v SR. Uzávierka prieskumu je 15. mája 2016.

Viac o podmienkach štúdia...

Simulátor pracovných pohovorov - príprava na zamestnanie so zdravotným postihnutím


Pozvánka na školenie - apríl 2016

Viac o Simulátore pracovných pohovorov...

On-line poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku


V pondelky a stredy.

Viac o on-line poradenstve pre nepočujúcich...

Informačné stretnutie k ERASMUS+ grantu na špeciálne potreby


V utorok 22. marca 2016 o 18,00 hod.

Viac o informačnom stretnutí k Erasmus+...

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2016/2017


Výzva na podávanie žiadostí do 20. mája 2016.

Viac o Erasmus+ grante...

Sústredenie stredoškolákov so zdravotným postihnutím


Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím.

Viac o sústredení stredoškolákov...

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku


Zborník odborných príspevkov

Viac o architektonických bariérach...

Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím


Ako sa nestratiť v bludisku informácií (praktická príručka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole)

Viac o tom ako na vysokú školu...

Kurz slovenského posunkového jazyka


Úvodný kurz.

Viac o kurze SPJ...

Zmena v platení MHD pre držiteľov preukazu ŤZP, ŤZP-S


od 1.novembra 2015

Viac o zmenách v platení MHD...

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami


v platnosti od 15. októbra 2014

Viac o Smernici rektora UK...


 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: